גליל חוט תפירה

2.50

חוט תפירה איכותי וחזק  מותאם בגוון הצבע למדים.

חוט תפירה איכותי וחזק  מותאם בגוון הצבע למדים. לצורך תפירת דרגות ותיקוני מדים