FREE 2L מערכת מים

145.00

מערכת מים  2 ליטר המתאימה לטיולים ולשימוש צבאי של Outdoor Revolution

מערכת מים המתאימה לטיולים ולשימוש צבאי בצבע זית

מתאימה לנשיאה בפק”ל, בתרמיל וניתנת לקשירה חיצונית.

לולאות לאבטוח תפורות על המנשא.

פייה עם ברז למניעה של נזילת מים בזמן השימוש, ידית נשיאה בקדמת השקית לאחיזה קלה בשעת מילוי המים.

תמיכה בקוראי מסך הופעלה.