דרגת סמ"ר חיל הים

6.50

דרגת סמ”ר חיל הים תקנית

דרגת סמ”ר חיל הים – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל