דרגת רס"ל - אוויר / יבשה / ים

12.50

דרגת רס”ל – חייל אוויר / חייל יבשה / חייל ים

זוג דרגת רס”ל – אוויר / יבשה / ים

טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החיילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל. טקטיקל זון הבית של הציוד הטקטי בישראל