דרגת סגן חיל הים

12.50

דרגת סגן חיל הים תקנית

דרגת סגן חיל הים – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל