דרגת סגן חיל האוויר

12.50

דרגת סגן חיל האוויר תקנית

דרגת סגן חיל האוויר – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל