דרגת סג"מ חיל הים

12.50

דרגת סג”מ חיל הים תקנית

דרגת סג”מ חיל הים – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל