דרגת סמ"ר חיל רגלים

6.50

דרגת סמ”ר תקנית

דרגת סמ”ר – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל