דרגת סרן חיל האוויר

12.50

דרגת סרן חיל האוויר תקנית

דרגת סרן חיל האוויר – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל