TESA 4688 גליל טסה מקורי רחב 25 מטר

79.00

TESA 4688 גליל טסה מקורי רחב 25 מטר !

מאפשר שפצורים ברמה גבוהה יותר!

ועמיד במיוחד בתנאי מדבר ולחות .

מגיע בגליל של 25 מטר ברוחב של 5 ס”מ