TESA 4688 צר 2.5 ס"מ גליל טסה

59.00

TESA 4688 גליל טסה מקורי צר 25 מטר !

מאפשר שפצורים ברמה גבוהה יותר!

ועמיד במיוחד בתנאי מדבר ולחות .

מגיע בגליל של 25 מטר ברוחב של 2.5 ס”מ