SUMMIT מקל הליכה

67.00

SUMMIT מקל הליכה
ידית אחיזה נוחה מחומר גומי ופלסטיק, למקל שלבים המקנים חוזק ויציבות בהליכה.

SUMMIT מקל הליכה
ידית אחיזה נוחה מחומר גומי ופלסטיק, למקל שלבים המקנים חוזק ויציבות בהליכה. שנתות לכיוון מדויק של אורך המקל .
מאובזר ברצועה עם שרכן סגירה על פרק כף היד. דסקית מיוחדת להלבשה על חלקו התחתון של המקל להליכה בתנאי בוץ או שלג
ופקק גומי.