ידית ארוכה לפויקה

35.00

ידית ארוכה לסירי פויקה בינוניים וגדולים, להרמה נוחה של הסיר ושל המכסה.

ידית ארוכה לפויקה