שרוך מפתח

35.00

שרוך עם שאקל וטבעת אבטוח . שרוך מפתח או בסלנג הצבאי נקרא שרוך תחת מוצר שימושי מאוד בשירות הצבאי

 

שרוך מפתח