פלנלית מחיר לפי מטר

5.00

גליל פלנלית מאורך 70 מטר.

מיועד לניקוי זעיר ויעיל של אקדחים ונשקים מסוגים שונים