זוג דרגות קצינים

12.50

זוג דרגות קצינים חמדי ב

זוג דרגות

טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החיילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל.

טקטיקל זון הבית של הציוד הטקטי בישראל