פין פציל (פין שבת)

6.50

פין פציל (פין שבת)- מתאים לM16 אוM4

פין פציל (פין שבת) – פין חשוב מאוד לכל חייל שמקבל נשק. החלק הזה הוא מאוד קטן ויכול לאבד בשניה של חוסר ריכוז. ביחידות השונות נותנים על דבר כזה עונשים כבדים וכדאי להחזיק לפחות אחד.