סוויבול ניתוק מהיר דגם PBSS יצרן CAA

88.00

טבעת חיבור רצועה לקת/מתפס דגם  PBSS יצרן CAA

 הסביבול מתאים לכל הקתות והמתפסים של CAA

מתחבר למיקרו רוני ומסילות פיקטיני

ניתן לחבר לטבעת רצועה בשחרור מהיר