כבל נעילה לתיק

20.00

כבל נעילה ואיבטוח לתיק ,ממתכת בעל 2 לולאות בשני קצוותיו.

כבל נעילה לתיק