דרגת סרן חיל הים

12.50

דרגת סרן חיל הים תקנית

דרגת סרן חיל הים – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל