דרגת סמ"ר חיל האוויר

6.50

דרגת סמ”ר חיל האוויר תקנית

דרגת סמ”ר חיל האוויר – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל