דרגת סמ"ר חוד

20.00

דרגת סמ”ר חוד תקנית

דרגת סמ”ר חוד – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל