דרגת סמל חיל הים

6.50

דרגת סמל חיל הים תקנית

דרגת סמל חיל הים – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל