דרגת סמל חיל האוויר

6.50

דרגת סמל חיל האוויר תקנית

דרגת סמל חיל האוויר – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל