דרגת סמל חוד

20.00

דרגת סמל חוד תקנית

דרגת סמל חוד – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל