דרגת סג"מ חיל האוויר

12.50

דרגת סג”מ חיל האוויר תקנית

דרגת סג”מ חיל האוויר – טקטיקל זון מחזיקים את דרגות הסדיר של כל החילות. הדרגות שלנו עומדות בתקן צה”ל