שקית זיפלוק

5.90

שקית אטומה למים

שקית אטומה למים מתאים לפנקסים, פטורים, מסמכים בכיס של החייל שלא ירטבו מזיעה בעט פעילות טקטית מבצעית